• OILQUICK AB
  • EKONOMI
  • FÖRSÄLJNING & MARKNADSFÖRING
  • INKÖP
  • IT
  • OILQUICK PRODUCTION
  • PERSONALANSVARIG
  • TEKNIK
  • PRODUKTION
  • SERVICE
  • SPONSRING

Ordinarie öppettider är mellan 08:00 och 17:00

Receptionen Hede-Finnflovägen 6, 824 31 Hudiksvall 0650-15340 • fax nr: 0650-148 84
Henrik Sonerud Verkställande Direktör
Åke Sonerud Affärschef tysktalande länder
Linnea Sonerud Ekonomichef

Åke, Linnea & Henrik Sonerud

Ordinarie öppettider är mellan 08:00 och 17:00

Ekonomiavdelning Hede-Finnflovägen 6, 824 31 Hudiksvall
Linnea Sonerud Ekonomichef
Marie Wiberg Ekonom

Ordinarie telefontider mellan 07:30 och 16:00

Försäljningsavdelning Hede-Finnflovägen 6, 824 31 Hudiksvall 0650-768 50
Försäljning/reservdelar Beställning
order@oilquick.com 0650-768 50
Johan Lindqvist Försäljningschef
johan.lindqvist@oilquick.com 070-518 23 55 0650-769 64
Magnus Borin Innesäljare & reklamationsansvarig
magnus.borin@oilquick.com 072-202 32 80 0650-769 65
Daniel Casselstål Resande säljare Truck
Per Dahlqvist Resande säljare
Niklas Olsson Innesäljare
niklas.olsson@oilquick.com 070-521 39 98 0650-769 56
Johan Rösnäs Innesäljare
johan.rosnas@oilquick.com 072-57 769 57 0650-769 57
Johan Schedin Resande säljare
johan.schedin@oilquick.com 070-301 91 90 0650-769 60
Linda Norberg Grafisk formgivare

Ordinarie telefontider mellan 07:30 och 16:30

Inköpsavdelning Hede-Finnflovägen 6, 824 31 Hudiksvall
Per Brolin Inköpschef
Leif Andersson Inköpare
Jenny Fast Inköpare
Erik Larsson Kvalitetsansvarig
Patric Lindh Inköpare

Ordinarie öppettider är mellan 08:00 och 17:00

IT och marknadsföring Hede-Finnflovägen 6, 824 31 Hudiksvall
Peter Forslin Chef IT & digital media
Anders Norberg IT

Ordinarie öppettider är mellan 08:00 och 17:00

OilQuick Productions Granebovägen
Tomas Wiberg Chef OQP
Martin Johansson Operatör
Christer Ekbom Operatör
Kim Granhagen Operatör
Christian Falk Operatör
Andreas Hedvall Operatör
Anders Johansson Fastighet & transport
Göran Persson Produktspecialist
Mårten Blixt Operatör
Marcus Nilsson Operatör
Mikael Sjölander Operatör
Personalansvarig / human resources Hede-Finnflovägen 10, 824 31 Hudiksvall, Sverige
Malin Lindqvist Personalansvarig / Human resources
Agnes Witek Administratör
agnes.witek@oilquick.com 073-809 17 46 0650-767 39
Jobbansökningar skickas till:

Ordinarie telefontider mellan 08:00 och 17.00

Teknikavdelningen Hede-Finnflovägen 6, 824 31 Hudiksvall
Mats Fridlund Konstruktionschef
Anders Fast Beredare
Johan Dahlgren Systemutvecklare
Tobias Andersson Konstruktör
Mikael Loo Konstruktör
Jonas Norlin Konstruktör
Lennart Palmcrantz Produktutvecklare
Jonathan Holm CAD-ritare

Ordinarie öppettider är mellan 08:00 och 17:00

Produktion Hede-Finnflovägen 10, 824 31 Hudiksvall
Tobias Dahlström Produktionschef
Marcus Dahlberg Montör
Roger Eriksson In-/ut-leverans
Marita Ericsson Montör
Kristina Händel Förplock
Erik Lusth In-/ut-leverans
Anders Östlund Montör
Katarina Elfving Montör
Pär Söderlund Montör
Serviceavdelning Hede-Finnflovägen 6, 824 31 Hudiksvall
Jimmy de Beau Servicetekniker
Christian Broddesson Servicetekniker
Johan Norin Servicetekniker

 

För frågor rörande sponsring kontakta:

sponsring@oilquick.com

Användarnamn

Lösenord