• OM OILQUICK
  • ETT MILJÖVÄNLIGT VAL
  • ISO 9001 CERTIFIERING
  • KVALITET
  • SERVICE
  • FÖRETAGETS HISTORIA

Ett modernt teknik- och försäljningsföretag

OilQuick AB har specialinriktning på helautomatiska redskapsfästessystem för grävmaskiner, hjullastare, truckar, materialhanteringsmaskiner och kranar. Produkterna marknadsförs och säljes under varumärket OilQuick. Företaget säljer sedan snart 30 år tillbaka även Grab John skopor, som är ett välbekant begrepp inom linjebyggnad.

Sedan början av 1990-talet ligger företagets fokus på utveckling, tillverkning och försäljning av automatiska snabbfästessystem för olika typer av redskapsbärare. OilQuick erbjuder rationella och effektiva metodlösningar inom entreprenad och industri. På 10 sekunder kan hydrauliska redskap bytas direkt från förarhytten. OilQuick är patentskyddad i Japan, Nordamerika och de flesta länder i Europa.

OEM avtal har träffats med några ledande maskintillverkare. Tusentals OilQuick-system har hittills levererats till kunder i Norden, övriga Västeuropa och USA. Exportandelen är c:a 80%. 

Inget oljespill

Vi på OilQuick värnar om  miljön och din hälsa. OilQuick snabbfästessystem för grävmaskiner, hjullastare, gaffeltruckar, kranar och materialhanterare är alla utrustade med snabbkopplingar av "flatface" typ. Kopplingarna är droppfria och bidrar till en mer miljövänlig arbetsplats.

Då du som förare inte längre behöver koppla hydraulslangar för hand minimeras riskerna för hälsoproblem, så som allergier och andningssvårigheter som är vanliga bieffekter av frekvent kontakt med hydraulolja.

En internationellt accepterad standard

ISO 9001 är en internationellt accepterad standard för fastställande av kvalitet som används av miljontals organisationer världen över. Den bygger på ett antal grundläggande principer och handlar främst om att organisationen ska utgå från kundernas behov samt se över de interna arbetssätten för att minska kostnader. För att bli certifierad finns 58 krav, baserade på åtta principer, som måste uppfyllas. Certifikatet gäller en fastställd period och kontrolleras varje år av en oberoende part.

ISO 9001 åtta principer
Ledarskap
Kundfokus
Processinriktning
Systemangreppssätt för ledning
Medarbetarnas engagemang
Faktabaserade beslut
Ständiga förbättringar
Ömsesidigt fördelaktiga relationer till leverantörer
   

Kvalitetspolicy

För att uppnå våra mål inom kvalitet följer vi vår kvalitetspolicy. Det innebär att vi skall förse marknaden med system för automatisk redskapsväxling för olika redskapsbärare och alltid uppfylla ingångna avtal och leverera våra system med rätt kvalitet.

   
Med rätt kvalitet menar vi:
Att alla jobb är specificerade med avseende på vilka krav som skall uppfyllas.
Att tillverkning samt montering utförs på ett sådant sätt att kraven kan uppnås.
Att leverera på utlovad leveranstidpunkt.
Att formulera årliga mätbara mål för kvalitet.
Att tillverka på ett rationellt sätt utan efterjusteringar eller kassationer.
Att kontinuerligt utveckla verksamheten och ledningssystemet utifrån erhållna synpunkter från kunder och medarbetare.
   
   
   

Alltid hög servicestandard

Som kund hos OilQuick erhåller du alltid hög servicestandard. Våra utbildade servicetekniker har ingående kunskap om just ditt fäste eller redskap och har tillgång till de bästa hjälpmedlen. Vårt mål är att göra våra kunder nöjda, kontakta oss vid eventuella frågor så hjälper vi er!

 

Mycket har hänt sedan starten 1952

Se vår företagspresentationsfilm på Mediasidan under Video eller klicka här. Nedan följer en sammanfattning av åren som gått.


Den tidigare lokföraren John Sonerud startade 1952, tillsammans med brodern Gottner företaget Bröderna Soneruds Maskinförmedling. Ett år senare kom även brodern Erik med i företaget.

Deras affärsidé var att fömedla begagnade lantbruksmaskiner, höfoder med mera mellan köpare och säljare. Under mitten och slutet av femtiotalet hade sortimentet utökats till att omfatta motorsågar, frysboxar, kylskåp och även TV-apparater under en kort tid. De tog hem järnvägslaster med frysboxar som kunderna hämtade med traktor och vagn direkt vid järnvägen. Bröderna köpte också in begagnade Fergusontraktorer från England!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1957 klev bröderna Gottner och Erik av verksamheten och John bildade företaget Soneruds Maskin AB. I slutet av femtiotalet var jordbruksnäringen olönsam i Sverige och försäljningen av lantbruksmaskiner trög. I stället satsade John på att börja sälja norsktillverkade traktorgrävaren Hymas. Förarkomforten var väl inte den bästa men runtomsikten var däremot förstklassig - den saknade nämligen hytt! Försäljningen av Hymas traktorgrävare i Sverige utvecklade sig så bra att John Sonerud 1959 startade Svenska Hymas i Hudiksvall AB, tillsammans med tre norrmän.

Första året tillverkades 75 maskiner. De såldes av olika återförsäljare över hela landet, varav Soneruds var en av dessa och den mest specialiserade. John Sonerud valde senare att köpa ut alla norska intressen i bolaget och blev ensam ägare. Produktionen uppgick 1974-1979 till 600 maskiner per år. För att klara expansionen byggdes 1967 och 1973 nya fabriker på Östra Industriområdet i Hudiksvall. Under Johns innovativa ledning togs ständigt nya produkter och finesser fram. Dessa ställde Hymas i en klass för sig på den svenska marknaden. Bomkatapulter, gräv-elegant och mekaniska snabbfästen är bara några av alla innovationer som lanserades under mitten av sextiotalet. De är än idag självklarheter på de flesta grävlastare inom Norden.

I takt med ökad produktion valde John Sonerud att 1972 sälja Hymas till Karolin Invest i Skellefteå. John stannade kvar som VD fram till 1977 då han övergick till moderbolaget - Soneruds Maskin AB. Soneruds hade då, som återförsäljare i Mellansverige, skaffat sig en mycket stark ställning på grävlastarmarknaden.

 


 

Sea Dump

Samtidigt som John 1977 började arbeta i Soneruds Maskin AB började också sonen Åke. De byggde en ny fabrik på Västra Industriområdet i Hudiksvall samt startade utveckling och tillverkning av en självgående sjödumper kallad Sea Dump. Sea Dump såldes totalt i ett 40-tal exemplar. De flesta såldes till de nordiska länderna men leveranser gick även till Tyskland, Australien och Sri Lanka. Marknaden visade sig dock vara mycket begränsad varför produkten avvecklades efterhand. År 1977 fick John Sonerud årets företagarpris av Sundsvallsbanken för sina stora insatser inom näringslivet.


Ny policy och verksamhet

Under hösten 1978 och vintern 1979 omvandlades Soneruds Maskin AB till ett utvecklings- och försäljningsföretag med inriktning på egna patenterade tillbehör till grävlastare och grävmaskiner. Ingen tillverkning skulle längre ske i egen regi utan läggas ut på lokala legotillverkare. Samtidigt avvecklades Hymasförsäljningen.

 

 

 

 

 

 

 

Grab John - grävskopor med inbyggd gripfunktion

Den första egna produkten blev Grab John-grävskopan med inbyggda hydrauliska gripklor. Den lanserades våren 1980 med stor framgång som stolpresningsskopa. Samma år blev Johns son Åke VD för företaget. Under början 1980-talet utvecklades ett heltprogram av Grab John-skopor för grävmaskiner upp till 35 ton. Med sina gripklor är Grab John ett mycket användbart multifunktionsverkyg som kombinerar funktionerna grävskopa, gripverktyg (grävmaskinens tumgrepp) och hydraulisk grip-snabb-koppling för speciella Grab John-redskap, allt i ett.

Med Grab John-skopan som bas utvecklades och lanserades med framgång ett antal unika metodlösningar för maskinell rörläggning, maskinell stolpresning, kabelplöjning samt maskinell serviceborrning i sten med mera. Speciella Grab John-redskap som kan kopplas och hållas med Grab Johns gripklor utvecklades, till exempel tjälrivare, rörläggningsredskap för betongrör, borrigg, vibrerande kabelplog, gummiklädda grip-adaptrar med mera. Grab John blev snabbt en internationell produkt.

Under slutet av 1980-talet exporterades ca 45% av produktionen utomlands till ett tiotal länder i Västeuropa. Ett hundratal skopor licenstillverkades i Japan. Totalt har mer än 3000 Grab John-skopor sålts och levererats till nöjda kunder runt om i världen.

 


 

OilQuick in på marknaden

Redan 1989 insåg Soneruds behovet av en komplett redskapsfästeslösning för gräv- och lastmaskiner, där man även automatiskt kunde koppla hydrauliska redskap direkt från förarhytten. Mekaniska och hydrauliskt opererade redskapsfästen för grävmaskiner och hjullastare började då bli en självklarhet i Sverige. Att även hydrauliska redskap skulle kunna bytas automatiskt från förarhytten var ett mycket logiskt och självklart vidareutvecklingssteg. Beslut togs att satsa på att ta fram ett redskapsfäste med så kallat automatisk slangsnabbkoppling för grävlastare. Projektet blev dock kraftigt försenat.

Först våren 1993 lanserade man OilQuicks första redskapsfästet för grävlastare. Samtidigt presenterades en OilQuick systemlösning med redskapsfästen både över och under en Rototilt. Men då var marknaden ännu inte riktigt mogen för detta. 1994 avled John Sonerud men hans framgångsrika innovationer, underfundiga lösningar och hans anda lever vidare i företaget.

 

 

 

 

 

 

 

 

OilQuick för hjullastare och gaffeltruckar

Våren 1996 levereras den första OilQuick-lösningen för hjullastare. Stena Returpapper i Hudiksvall var den första kunden och en Volvo L50 utrustades. Innan de skaffade OilQuick skiftade de mellan skopa och hydrauliskt balklämaggregat ca 2-5 gånger per dag. Efter att OilQuick hade installerats på maskinen ändrades arbetsrutinerna och det skiftades plötsligt hydrauliska redskap ca 7-15 gånger i timmen! Stor succé. Redan året efter introducerades det första OilQuick-systemet för gaffeltruckar.

 

Soneruds börsintroduceras

I slutet av 1996 och i början 1997 genomfördes två riktade nyemmissioner. Detta gav Soneruds Maskin AB finansiell styrka och möjlighet att satsa vidare på produktutveckling och marknadsföring av OilQuick-konceptet. Soneruds aktier marknadsnoterades. Under 2001 blev familjen Sonerud åter ensam huvudägare av bolaget och marknadsnoteringen av bolagets aktier upphörde därmed.

 

 

En lång rad av produktnyheter

Under 2000-talet har företaget fortsatt sin intensiva produktutveckling och tagit fram en lång rad av produktnyheter. 2001 lanserades OQS för materialhanteringsmaskiner. Systemet möjliggör sekundsnabba byten mellan stålsax och materialhanteringssticka. Året därpå premiärvisades OQC 60 vilket är ett snabbfästessystem för pendlande redskap på materialhanterare. Under Bauma mässan i München våren 2004 visades bomsnabbfästet OQB 125 på en 50 tons Hitachi rivningsmaskin. Under samma år presenterades företagets största helautomatiska snabbfäste för grävmaskiner, OQ120, som passar maskiner mellan 70 -120 ton.

Efter flera års produktutveckling lanserades under hösten 2005 TX45 M som är ett snabbfästessytem för lastbilskranar. HIAB AB har den exklusiva försäljningsrätten för denna produkt. Företaget bygger under 2008 nya lokaler i Hudiksvall.

2009 var året då OilQuick lanserade en egen tiltrotator. Det unika med just denna är att i kombination med oilquick-systemet så kan man nu plocka av tiltrotatorn med samma princip som snabbfästessystemet; direkt från förarhytten på sekunder.

I samarbete med Genesis-Europe GmbH lanserades 2010 ännu en produkt, OQB180, ett revolutionerande bommsnabbfäste.

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Tredje generation Sonerud tar över

Försvarets Materielverk, FMV, beställer 2011 ett större antal Volvo hjullastare och grävmaskiner som skall kunna användas i internationella uppdrag. Samtliga grävmaskiner utrustas med OilQuick's helautomatiska snabbfästessystem OQ 70 och de flesta lastmaskinerna utrustas med OilQuick's snabbfästessystem för lastmaskiner, OQL 300. Samma år blir företaget ISO 9001-certifierade.

2012, året börjar med att Henrik tar över som ny VD efter sin far och därmed blir tredje generationen Sonerud som driver familjeföretaget. Senare under året, närmare bestämt 7 och 8 Juni, hölls ett 2-dagars firande då företaget fyllde 60 år.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stark marknadsutveckling

Företaget har idag ett komplett program av patenterade OilQuick snabbfästessystem för grävmaskiner, lastmaskiner, gaffeltruckar, materialhanteringsmaskiner och kranar. OEM-avtal har träffats med några ledande maskintillverkare. Tusentals OilQuick-system har hittills levererats till kunder runt om i världen.

Användarnamn

Lösenord