Robust grävskopa som är utformad för rationell grävning.
Rationell hantering av långt gods som träslipers, stolp, stål-balkar, armeringsjärn, rör, gatusten mm.
Redskapsgrind med OilQuick funktion.
  • ÖVERSIKT grab John
  • FUNKTIONSPRINCIP
  • GRAB JOHN METODEN
  • SKOPPROGRAM
  • GJ I STOLPRESNING

Grab John, skopan med det extra tumgreppet!

 
  GJ Broschyr

Dagens moderna grävmaskiner har grävkraft, lyftkraft, brytkraft och mobilitet. De saknar dock något väsentligt, nämligen GRIPKRAFT.

Grab John skopan fulländas genom sitt "tumgrepp" som alltid är på plats och finns till hands och som i infällt läge ej hindrar de vanliga grävrörelserna. Med stor gripkraft kan tunga och svårhanterliga element gripas, lyftas, resas, läggas och hanteras direkt från hytten. Detta ökar säkerheten då inga kättingar längre är nödvändiga. Grab John är den perfekta problemlösaren.

Grab John skoporna är försedda med inbyggda slangbrottsventiler för maximal säkerhet. Ventilerna är försedda med chock-funktion vilket skyddar mot överbelastning i gripklorna.

Användarnamn

Lösenord