Egen produksjon

Mer effektive og konkurransedyktige!

Egen produksjon

Vi har valgt å selv tilvirke våre produkter. Dette gjør at vi kan kvalitetssikre og ha ledetider og dermed bli mer effektive og konkurransedyktige. Det genererer også til bedre samarbeid med vår konstruksjonsavdeling og bedre muligheter til å videreutvikle våre produkter. Vi får kontroll over hele verdikjeden, fra bestilling til levert produkt. Vår mål er at 100% av våre produkter skal tilvirkes i vårt verksted.

Gravemaskinfester, adapterplater, grinder, kranfester samt underdeler til tiltrotatorer tilvirkes hos OilQuick Production, fra plate til ferdig produkt. Utover dette tilpasser vi også kundenes eksisterende feste og redskap slik at de blir OilQuick-kompatible. Vi kan gasskjære plater fra 5 mm opp til 250 mm i tykkelse. Sveising skjer med to robotceller samt manuelt ved behov.

Maskinbearbeiding skjer i vår brede maskinpark, med dreiing og vertikal bearbeiding av inngående detaljer. Sluttbehandlingen utføres ofte i noen av våre horisontale 800-maskiner utrustet med 6-pallet system for høy fleksibilitet og nytte.

Nøyaktig måling og kvalitetskontroll utføres i vår koordinatmaskin, Zeiss Accura II. Produktene fraktes til vårt andre verksted der de monteres og pakkes for så å leveres til forhandlere eller kunde som ferdig produkt.

 

Konstruksjonsavdelingen

Vårt konstruksjonsteam består av en utviklingsavdeling, konstruksjon og endelig forberedelse. Vi utvikler og har en egen konstruksjon på det meste i våre produkter, fra sveisede konstruksjoner til programmeringen på vårt eget konstruerte sikkerhetssystem. Vi har også en LAB der vi tester og verifiserer våre konstruksjoner. Siden vi sitter i samme bygning som vår tilvirkningsavdeling kan vi sammen bli enige om hvordan man best mulig konstruerer og tilvirker våre produkter. Vi konstruerer og beregner i 3-D. Vi arbeider også tett med vår markedsavdeling der servicepersonalet inngår, og dette gjør at vi kommer nærmere sluttkunden og gjør oss meget fleksible i forhold til spesielle ønsker fra kunden. Da vi er verdensledende med fullautomatiske hurtigfestesystem og vil være det i fremtiden jobber vi hele tiden med nye innovasjoner.