Service og garanti

Bra service er en selvfølge for oss!

Service og garanti

Bra service er viktig for oss. Kvalifiserte teknikere og et godt kundeforhold er noe vi alltid streber etter.

Vi har tre serviceteknikere og fullt utrustede servicebiler som er klare for å ta seg av alle typer jobber relatert til våre produkter. Ved installasjon eller service tar vi kontakt for å finne en tid som passer. Vi forsøker alltid å booke disse jobbene så raskt som mulig og ved akutte behov er vi fleksible og kan ofte på kort varsel hjelpe til.

Ved spørsmål rundt festevalg, maskinkrav og ulike redskapskombinasjoner, nøl aldri med å ta kontakt. Vi har mer enn 20 års erfaring og er alltid klare for å hjelpe deg og ditt firma.

 

Følgende garantibestemmelser gjelder for OilQuick-produkter:

  • OilQuick AB (OQAB) garanterer produktenes feilfrihet når det gjelder materiale og fabrikasjon, sett fra et teknisk synspunkt.
  • Garantien innebærer at OQAB etter eget valg erstatter eller reparerer deler av leverte produkter, som på grunn av material- eller fabrikasjonsfeil har blitt ubrukbare.
  • Garantitiden er på 24 måneder eller 3000 maskintimer. Den fristen som inntreffer først, er den gjeldende. Garantitiden gjelder fra og med den dagen produktet leveres til sluttkunden.
  • Garantitiden gjelder fra og med den datoen leveringen skjer til sluttkunden. En forutsetning for at OQAB skal behandle en innlevert reklamasjon, er at registreringskort er sendt inn til OQAB.
  • Reservedeler og arbeidstid betales av OQAB under den forutsetning at reklamasjonen har blitt godkjent. Dog inngår ikke erstatning for reisekostnader, reisetid, forbrukerprodukter, hydraulikkolje og ståtid.
  • Garantien gjelder ikke for feil som har oppstått på grunn av naturlig slitasje, skjødesløshet, feilmontering eller andre årsaker som ligger utenfor OQABs kontroll.
  • Garantien gjelder ikke dersom OilQuick-produktet har blitt ombygget eller endret uten at OQAB har gitt sitt skriftlige samtykke til det. Reservedeler som ikke er originale OilQuick-deler, erstattes ikke. På reservedeler som er levert etter garantitidens utgang, gis det 3 måneders garanti. Reservedelene vil kunne godtgjøres under den forutsetning at reservedelen det er snakk om, er montert av OQAB-godkjent verksted eller representant, og at denne bekrefter at ingen slark, forurensning, slitasje eller lignende har hatt en uheldig innvirkning på delen.
  • Feil som oppstår under garantitiden, godtgjøres av OQAB under den forutsetning at reklamasjon har blitt sendt inn til OQAB innen 30 dager etter at skaden har inntruffet, og at feilene er et reklamasjonstilfelle.
  • Garantien gjelder under den forutsetning at produktet er installert og har blitt betjent i overensstemmelse med de krav om installasjonsanvisninger som fremgår av gjeldende manual.
  • Garantien gjelder bare hvis originale OilQuick-deler benyttes sammen med våre OilQuick hurtigfestesystemer.