Sikkerhet og miljø

En viktig del av vårt salgsargument!

Sikkerhet og miljø

Et OilQuick system sparer tid og penger, og minimerer slitasje da riktig redskap anvendes. Utover dette er det også et bedre valg fra et miljø- og sikkerhetssynspunkt.

 

Sikkerhet

Mange ulykker på arbeidsplassen skjer ved inngang til og utstigning fra førerhytten. Med is og vått vær er sjansen for å skli stor. Med OilQuick installert på maskinen forlater du sjeldens førerhytten og dermed minimerer sjansen for ulykker, samt at man sparer knær og rygg. Dette fører også til at færre personer oppholder seg i faresonen rundt maskinen.

Da føreren ikke lenger kobler hydraulikkslanger for hånd, minimeres risikoen for helseproblemer som f.eks. allergier og pustevansker som er vanlige bivirkninger av hyppig kontakt med hydraulikkolje. For ekstra sikkerhet hat vi utviklet OQ Lock Support, en brukervennlig førerstøtte for sikre og trygge redskapsbytter på gravemaskiner.

 

Det miljøvennlige valget

Ved hvert tradisjonelle redskapsbytte tømmes hydraulikkolje direkte ut i naturen. OilQuick hutigfestesystemer er alle utrustet med hurtigkoblinger av "faltface" typen. Koblingene er dryppefrie og bidrar til en mer miljøvennlig arbeidsplass. OilQuicks slangedragning er tett montert på stikken og er på den måten mer beskyttet mot slitasje utenfra. Den beskyttede slangsdragningen minimerer antallet avrevne slanger og minsker dermed kontamineringen av naturen.