Artboard 3 Copy 2@1X

Låsehydraulikk

For optimal sikkerhet krever OilQuick hurtigkoblingssystem en låsehydraulikk med fullt systemtrykk, fri retur til tank, samt en låseknapp i førerhytten med dobbelkommando. I mange tilfeller er gravemaskinen allerede utrustet med et CE godkjent låsehydraulikksystem som svarer til kravene våre, men i de tilfellene der det ikke gjelder tilbyr OilQuick en optimal låsehydraulikkløsning. OilQuick låsehydraulikksats finnes som tilleggsvalg.

Som en standard er OilQuick sitt festesystem utrustet med en trykkavlastningsfunksjon, som garanterer trykkfrie til- og frakoblinger av hydrauliske redskaper. Installasjonssatsen inngår ved kjøp av festesystemet og beskytter koblinger og tetninger mot unødvendig trykkstress.