Kvalitet

Vi ska vara kundens förstahandsval av automatiska system för redskapsväxling

Kvalitet

Vårt mål är att OilQuick ska vara kundens förstahandsval av automatiska system för redskapsväxling samt överträffa deras förväntningar – genom att leverera enastående kvalité.

  • Alla våra jobb är väl specificerade med avseende på vilka krav som skall uppfyllas och all tillverkning samt montering utförs på ett sådant sätt att kraven uppnås.
  • Vi levererar på utlovad leveranstidpunkt, om något oväntat skulle hända talar vi i god tid om detta för kunden.
  • Vi formulerar årliga mätbara mål för kvalitet och tillverkar på bäst kända sätt utan efterjusteringar eller kassationer.
  • Vi väljer våra leverantörer med omsorg. Vi ställer tydliga kvalitetskrav och utvärderar regelbundet  hur leverantören uppfyller kraven.
  • Vi utvecklar ansvarsfullt verksamheten och ledningssystemet utifrån erhållna synpunkter från kunder och medarbetare.
  • Ett oilquick-fäste är en premium-produkt och det ska visa sig i både kvalitet och kundmottagande. 

 

OilQuick är ISO-certifierad

ISO 9001 är en internationellt accepterad standard för fastställande av kvalitet som används av miljontals organisationer världen över. Den bygger på ett antal grundläggande principer och handlar främst om att organisationen ska utgå från kundernas behov samt se över de interna arbetssätten för att minska kostnader. För att bli certifierad finns 58 krav, baserade på åtta principer, som måste uppfyllas. Certifikatet gäller en fastställd period och kontrolleras varje år av en oberoende part.