Säkerhet & miljö

En viktig del av vårt säljargument!

Säkerhet & miljö

Ett OilQuick-system spar tid och pengar och minimerar slitage då rätt redskap används. Utöver detta är det även ett bättre val ur miljö- och säkerhetssynpunkt.

 

Säkerhet

Många olyckor på arbetsplatsen sker vid i och urstigning i hytten. Vid is och väta är halkrisken extra stor. Med OilQuick installerat på maskinen lämnar du sällan förarhytten och minimerar på så vis olycksrisken samt sparar knän och rygg. Detta leder också till att färre personer vistas i farozonen runt maskinen.

Då föraren inte längre kopplar hydraulslangar för hand minimeras riskerna för hälsoproblem så som allergier och andningssvårigheter som är vanliga bieffekter av frekvent kontakt med hydraulolja. För extra säkerhet har vi utvecklat OQ Lock Support, ett användarvänligt förarstöd för säkra och trygga redskapsbyten på grävmaskiner.

 

Det miljövänliga valet

Vid varje traditionellt redskapsbyte töms hydraulolja direkt ut i naturen. OilQuick snabbfästessystem är alla utrustade med snabbkopplingar av "flatface" typ. Kopplingarna är droppfria och bidrar till en mer miljövänlig arbetsplats. OilQuicks slangdragning är tätt monterad mot stickan och på så sätt mer skyddad mot yttre slitage. Den skyddade slangdragningen minimerar antalet sönderriva slangar och minskar därmed kontamineringen av naturen.