Great place to work

Det är viktigt att vi har roligt tillsammans!

Great place to work

Vi spenderar mycket tid på jobbet och det är viktigt att vi har roligt tillsammans för att skapa god stämning.

På OilQuick har vi en årlig "avdelningspeng" för att stärka de olika avdelningarnas sammanhållning. Vi har även tvärfunktionella grupper där alla avdelningar blandas i mindre grupper och gör någonting roligt tillsammans.

Utöver detta har vi en personalklubb som anordnar fester och andra aktiviteter under året. Vi går på lokala event och gör även resor tillsammans. Deltagandet är givetvis frivilligt i alla våra aktiviteter.