Artboard 3 Copy 2@1X

Låshydraulik

För ett glappfritt fäste och optimal säkerhet kräver OilQuick snabbfästessystem en låshydraulik med fullt systemtryck, fri retur till tank samt en låsknapp i hytten med dubbelkommando. I många fall är grävmaskinen redan från fabrik utrustad med ett CE godkänt låshydrauliksystem som svarar upp mot våra krav. Men i de fall detta ej gäller erbjuder OilQuick en optimal låshydrauliklösning. OilQuick låshydrauliksats finns som option. Som standard är våra fästessystem även försedda med en tryckavlastningsfunktion, vilken garanterar trycklösa till- och frånkopplingar av hydrauliska redskap. Installationssatsen ingår vid köp av fästessystemet och skyddar kopplingar och tätningar mot onödig tryckstress.