13 desember 2022

”Enkelt, allsidig og effektivt”

Magnus Göransson i MG-Maskiner kjører en hjulgraver som er utstyrt med OilQuicks fleksible tiltrotatorløsning. Med den kan han raskt og enkelt bytte hydrauliske redskaper under tilten og like enkelt demontere og montere selve tiltrotatoren.

– Med OilQuicks tiltrotatorløsning jobber jeg vesentlig mer effektivt med maskinen, siden jeg alltid har mulighet til å bruke riktig redskap. Siden det også er montert et hurtigfeste over tiltrotatoren, er den enkel å koble av når jeg for eksempel skal bruke hydraulikkhammeren og dermed unngå unødig slitasje, forteller eieren av MG-Maskiner, Magnus Göransson.

Tidsbesparende
Magnus Göransson er selvstendig næringsdrivende uten ansatte, og driver virksomhet i Helsingborg og Höganäs med omegn. Han jobber på oppdrag for Bjäre Entreprenad og utfører alle typer gravejobber, men det går for det meste i å grave ut for fundamenter til hus. I øyeblikket jobber han på et byggeprosjekt i Laröd utenfor Helsingborg, der det skal bygges fundament til seks rekkehusrekker med tilhørende garasje, parkering og uteområder. Han kjører en hjulgraver av typen Liebherr 914, som han har hatt i snart ett år, men det er ikke den første maskinen med OilQuick.
– Jeg hadde OilQuicks hurtigfestesystem også på en tidligere maskin, og den hadde jeg i ca. syv år, sier han. Jeg liker OilQuick først og fremst på grunn av den enkle koblingen og allsidigheten. Det kan bli ganske mange bytter i løpet av en arbeidsdag, og da tjener jeg mye på å slippe å gå ut og koble hydraulikkslanger.

Mange typer redskaper
Et tydelig bevis på allsidigheten er alle typene redskaper som Magnus Göransson skifter mellom. Det er skuffer i ulike størrelser, utjevningsbjelker, hydraulikkhammere, feieskuffe, markvibrator og tømmerklype. Han har dessuten en vogn som han kan koble til bak på maskinen.
– Det høres kanskje litt luksuriøst ut å ha så mange redskaper, men siden OilQuick hurtigfestet lar meg bytte redskap så raskt og enkelt, finner jeg det er veldig gunstig, sier han.

God support
For Magnus Göransson er kvaliteten en viktig årsak til at han valgte nettopp OilQuicks tiltrotatorløsning.
– Kvaliteten er høy, det merker du fort. Det er solide saker, men fremfor alt verdsetter jeg den gode supporten. Ingen systemer er feilfrie, og da er det viktig at supporten fungerer, slik at det ikke blir noe avbruddstid. Maskinen er nødt til å rulle og gå. Hvert driftsavbrudd betyr minus i regnskapet, sier han.

En annen ting han verdsetter, er at OilQuick-systemet også bidrar positivt til miljøet.
– Miljøet er en viktig faktor i dagens samfunn, og det er viktig å bidra til å redusere forekomsten av spillolje i alle miljøer. Der er OilQick et godt system. Sørger man bare for å holde det i orden og vedlikeholde det, lekker det ikke olje fra koblingene. De er tette, sier han.

Lønnsom investering
Økonomisk sett føler Magnus Göransson seg ganske trygg på at investeringen i OilQuicks hurtigfestesystem lønner seg.
– Når det nå er så enkelt å koble til ekstrautstyret, kan jeg bruke det når jeg vil, noe som også gjør at jeg i større grad kan ta betalt for det. På den måten tror jeg det er mulig å tjene inn kostnadene til montering av OilQuick.

Imidlertid er det også en ulempe med OilQuick.
– Det negative er at jeg får mindre mosjon. Men når været er som nå, er jeg veldig fornøyd med at jeg slipper å gå ut av førerhuset og koble redskap, sier han og kikker ut på snøen som laver ned utenfor maskinen.