Sea dump

Samtidig som John begynte å jobbe for Soneruds Maskin AB i 1977, startet også sønnen Åke. De bygde en ny fabrikk i Västra Industriområdet i Hudiksvall og startet utvikling og produksjon av en selvgående sjødumper kalt Sea Dump. Sea Dump ble solgt totalt i omtrent 40 eksemplarer. Det meste ble solgt til Norden, men leveransene gikk også til Tyskland, Australia og Sri Lanka. Imidlertid viste det seg å være svært begrenset, og derfor ble produktet faset ut. I 1977 mottok John Sonerud årets entreprenørpris fra Sundsvallsbanken for sine store bidrag til næringslivet.

 

Ny Policy og virksomhet

Under høsten 1978 og vinteren 1979 gikk Soneruds Maskin AB over til å være et utviklings- og salgsfirma med fokus på egne patenterte tilbehør til traktorgravere og gravemaskiner. Produksjonen skulle ikke lenger bli gjort alene, men bli outsourcet til lokale produsenter. Samtidig ble salget av Hymas avviklet.

 

Grab John

Det første egne produktet ble Grab John- graveskuffen med innebygde hydrauliske gripeklør. Den ble lansert våren 1980 og fikk stor fremgang som stolpereisingsskuffe. Samme år ble Johns sønn Åke administrerende direktør for selskapet. Under starten av 1980- tallet ble det utviklet et komplett program av Grab John skuffer for gravemaskiner opp til 35 tonn. Med sine gripeklør er Grab John et veldig anvendbart multifunksjonsverktøy som kombinerer funksjonene graveskuffe, gripeverktøy (gravemaskinens tommelgrep) og hydraulisk gripe-hurtig-kobling for spesielle Grab John- redskap, alt i ett.

Med Grab John-skuffen som baseprodukt ble det utviklet og lansert et antall ulike metodeløsninger for maskinell rørlegging, maskinell stolpereising, kabelpløying samt maskinell serviceboring i sten, m.m. Spesielle Grab John redskap som kan kobles og holdes med Grab Johns gripeklør ble utviklet, f.eks. telerippere, rørleggingsredskap for betongrør, borerigg, vibrerende kabelplog, gummikledde gripe-adaptere, m.m. Grab John ble kjapt et internasjonalt produkt.

Under slitten av 1980-tallet ble ca. 45% av produksjonen eksportert utenlands til et titalls land i Vest Europa. Et hundretalls skuffer ble lisensprodusert i Japan. Totalt har mer enn 3000 Grab John skuffer blitt solgt og levert til kunder rundt om i verden.

OilQuick for hjullastere og gaffeltrucker

Våren 1996 leveres den første OilQuick-løsning for hjullastere. Stena Returpapir i Hudiksvall var den første kunden, og en Volvo L50 ble utrustet. Før de anskaffet OilQuick skiftet de mellom skuffe og hydraulisk balleklemmeaggregat ca. 2-5 ganger per dag. Etter at OilQuick ble installert på maskinen ble arbeidsrutinene endret og det skiftes plutselig hydrauliske redskap ca. 7-15 ganger i timen! Stor suksess. Allerede året etter introduseres det første OilQuick-systemet for gaffeltrucker.

 

Soneruds børsnoteres

I slutten av 1996 og i starten av 1997 ble det gjennomført to rettede emisjoner. Dette ga Soneruds Maskin AB finansiell styrke og mulighet til å satse videre på produktutvikling og markedsføring av OilQuick-konseptet. Soneruds aksjer ble notert på markedet. Ila 2001 ble familien Sonerud igjen eneste eier av selskapet og børsnoteringen av selskapets aksjer opphørte.

 

Bytter navn til OilQuick AB

I år 2002 feirer selskapet sitt 50 års jubileum og bytter samtidig navn til OilQuick AB. Med samme navn på produkter og selskap blir det nå lettere å bygge et varemerke og tydeligere profilere seg mot markedet. OilQuick får også et bedre anpasset navn for det internasjonale markedet og den planlagte ekspansjonen.

 

En lang rekke med produktnyheter

På 2000-tallet har selskapet fortsatt sin intensive produktutvikling og tatt frem en lang rekke med produktnyheter. I 2001 ble OQS for materialhåndteringsmaskiner lansert. Systemet muliggjør lynraske bytter mellom stålsaks og materialhåndteringsstikka. Året etter blir OQC 60 vist frem, et hurtigfestesystem for pendlende redskaper på materialhåndteringsmaskiner. Under Bauma messen i München våren 2004 vises bomhurtigfestet OQB 125 på en 50 tonns Hitachi rivningsmaskin. Samme år presenteres selskapets første helautomatiske hurtigfeste for gravemaskiner, OQ120, som passer maskiner mellom 70 – 120 tonn.

Under høsten 2005, etter flere års produktutvikling ble TX45 som er et hurtigfestesystem for lastebilkraner lansert. HIAB AB har den eksklusive salgsretten for dette produktet. Selskapet bygger ila 2008 nye lokaler i Hudiksvall. i 2009 lanserer OilQuick sin egen tiltrotator. Det unike med denne er at i kombinasjon med OilQuick-systemet så kan man nå koble av tiltrotatoren med samme prinsipp som med hurtigfestesystemet; direkte fra førerhytten på få sekunder. I samarbeid med Genesis-Europe GmbH ble det i 2010 lansert nok et produkt, OQB180, et revolusjonerende bomhurtigfeste.

 

Bygger nye lokaler

I julen 2008 flytter selskapet inn i nye lokaler på Hede-Finnflovägen i Hudiksvall. Toppmoderne lokaler på 2.220m2 gir mulighet for videre ekspansjon.

 

Verdensledende leverandør av fullautomatiske hurtigfestesystemer.

Under Åke Soneruds innovative og ekspansive ledelse har OilQuick AB i løpet av de siste tiårene utviklet seg til å bli verdensledende produsent og leverandør av fullautomatiske hurtigfestesystemer for ulike typer redskapsbærere. Selskapet har i dag en s.k. "Full liner", dvs en omfattende leverandør av automatiske hurtigfestesystemer til gravemaskiner, hjullastere, gaffeltrucker, materialhåndteringsmaskiner og kraner.

Prestisjeordre til det svenske forsvaret og ISO 9001 Sertifisering

Forsvarets Materialverk, FMV, bestiller i 2011 et større antall Volvo hjullastere og gravemaskiner som skal brukes i internasjonale oppdrag. Samtlige gravemaskiner utrustes med OilQuicks fullautomatiske hurtigfestesystem OQ70 og de fleste hjullasterne med motsvarende festesystem OQL310. samme år blir selskapet ISO 9001 sertifisert.

 

Tredje generasjon Sonerud tar over

I februar 2012 tar Henrik over som ny Administrerende Direktør etter sin far og blir dermed tredje generasjon Sonerud som leder og driver familieselskapet. I juni samme år feiret selskapet sitt 60 års jubileum. 

 

OQ-Lock-Support for økt sikkerhet ved redskapsbytte

I slutten av 2014 lanserte selskapet OQ-LockSupport, som er en elektronisk brukervennlig førerstøtte for sikre og trygge redskapsbytter på gravemaskiner.

 

Investerer i eget produksjonsanlegg

Høsten 2014 beslutter selskapet å starte produksjon av strategiske komponenter i egen regi. I årene 2014 – 2017 investeres det drøyt 60 millioner i lokaler og en komplett maskinpark av sveiseroboter og fleroperasjonsmaskiner. Målsettingen er et høyeffektivt produksjonsanlegg i verdensklasse, som skal sikre selskapets fremtidige konkurransekraft. 

 

Sterk tro på fremtiden

Mer enn 40.000 OilQuick systemer har frem til 2021 blitt levert til fornøyde maskineiere rundt om i verden. Selskapet kommer også i fremtiden til å satse hardt på å beholde og styrke sin posisjon som ledende leverandør av automatiske hurtigfestesystemer og har stor tro på at den sterke veksten skal fortsette inn i de kommende årene.