Historie

Mye har skjedd siden starten I 1952

OilQuicks historie

John Sonerud og hans bror Gottner startet selskapet "Brödrene Soneruds Maskinförmedling". Mye har skjedd i selskapet siden den gang. Ler mer om OilQuicks historie.

Den tidligere lokføreren John Sonerud startet i 1952, sammen med sin bror Gottner selskapet Brödrene Soneruds Maskinförmedling. Et år senere kom også broren Erik inn i selskapet.

Deres forretningsidé var å formidle brukte landbruksmaskiner mm. mellom kjøpere og selger. Under midten og slutten av femtitallet hadde produktsortimentet blitt utvidet til å inneholde motorsager, frysebokser, kjøleskap og til og med TV apparater for en kort periode. De fraktet frysebokser med toget som kundene kunne hente direkte ved jernbanen med traktorene sine. Brødrene kjøpte også inn brukte Ferguson traktorer fra England.

I 1957 gikk brødrene Gotnner og Erik ut av virksomheten og John dannet selskapet Soneruds Maskin AB. I slutten av femtitallet var jordbruksnæringen ulønnsom i Sverige og salget av landbruksmaskiner gikk tregt. I stedet begynte John å selge den norskproduserte traktorgraveren Hymas. Førerkomforten var vel ikke den beste, men oversikten var førsteklasses – den hadde nemlig ikke førerhytte. Salget av Hymas traktorgravere i Sverige utviklet seg så bra at John Sonerud i 1959 startet Svenske Hymas i Hudiksvall AB, sammen med tre nordmenn.

Første året ble det produsert 75 maskiner. De ble solgt av ulike forhandlere over hele landet, hvorav Soneruds var en av dem og den mest spesialiserte. John Sonerud valgte senere å kjøpe ut nordmennene og ble alene eier. Produksjonen i årene 1974-1979 var på 600 maskiner per år. For å klare ekspansjonen ble det i 1967 og 1973 bygget nye fabrikker på det Østre Industriområdet i Hudiksvall. Under Johns innovative ledelse ble det stadig tatt fram nye produkter og finesser. Dette gjorde at Hymas var i egen klasse på det svenske markedet. Bomkatapulter, grav-elegant og mekaniske hurtigfester er bare noen av alle innovasjonene som ble lanser på midten av sekstitallet. De er den dag i dag fortsatt selvskrevne på de fleste traktorgravere i Norden.  

I takt med økt produksjon valgte John Sonerud i 1972 å selge Hymas til Karolin Invest i Skellefteå. John ble sittende som administrerende direktør fram til 1977 da han gikk over til morselskapet – Soneruds Maskin AB. Soneruds hadde da, som forhandler i Midt Sverige, skaffet seg en sterk posisjon i traktorgravermarkedet.

 

John Sonerud og hans bror Gottner startet selskapet "Brödrene Soneruds Maskinförmedling". Mye har skjedd i selskapet siden den gang. Ler mer om OilQuicks historie.

Ny Policy og virksomhet

Under høsten 1978 og vinteren 1979 gikk Soneruds Maskin AB over til å være et utviklings- og salgsfirma med fokus på egne patenterte tilbehør til traktorgravere og gravemaskiner. Produksjonen skulle ikke lenger bli gjort alene, men bli outsourcet til lokale produsenter. Samtidig ble salget av Hymas avviklet.

 

Grab John – graveskuffer med innebygd gripefunksjon.

Det første egne produktet ble Grab John- graveskuffen med innebygde hydrauliske gripeklør. Den ble lansert våren 1980 og fikk stor fremgang som stolpereisingsskuffe. Samme år ble Johns sønn Åke administrerende direktør for selskapet. Under starten av 1980- tallet ble det utviklet et komplett program av Grab John skuffer for gravemaskiner opp til 35 tonn. Med sine gripeklør er Grab John et veldig anvendbart multifunksjonsverktøy som kombinerer funksjonene graveskuffe, gripeverktøy (gravemaskinens tommelgrep) og hydraulisk gripe-hurtig-kobling for spesielle Grab John- redskap, alt i ett.

Med Grab John-skuffen som baseprodukt ble det utviklet og lansert et antall ulike metodeløsninger for maskinell rørlegging, maskinell stolpereising, kabelpløying samt maskinell serviceboring i sten, m.m. Spesielle Grab John redskap som kan kobles og holdes med Grab Johns gripeklør ble utviklet, f.eks. telerippere, rørleggingsredskap for betongrør, borerigg, vibrerende kabelplog, gummikledde gripe-adaptere, m.m. Grab John ble kjapt et internasjonalt produkt.

Under slitten av 1980-tallet ble ca. 45% av produksjonen eksportert utenlands til et titalls land i Vest Europa. Et hundretalls skuffer ble lisensprodusert i Japan. Totalt har mer enn 3000 Grab John skuffer blitt solgt og levert til kunder rundt om i verden.

 

OilQuick inn på markedet

Allerede i 1989 så Soneruds behovet for en komplett løsning for redskapsfeste til grave- og hjullastere, der man automatisk skal kunne koble hydrauliske redskaper direkte fra førerhytten. Mekaniske og hydraulisk drevne redskapsfester for gravemaskiner og hjullastere begynte da å bli en selvfølge i Sverige. At også hydraulisk drevne redskaper skal kunne byttes automatisk fra førerhytten var et logisk videreutviklingssteg. Beslutninger ble tatt for å ta fram et redskapsfeste med såkalt automatisk slangehurtigkobling for traktorgravere. Prosjektet ble dog kraftig forsinket.

Først under våren 1993 ble OilQuicks første redskapsfeste for traktorgravere lansert. Samtidig ble det presentert en OilQuick systemløsning med redskapsfeste både over og under en Rototilt, men på denne tiden var ikke markedet riktig modent for dette. I 1994 gikk John Sonerud bort, men hans framgangsrike innovasjoner, unike løsninger og hans ånd lever videre i selskapet.

 

OilQuick for hjullastere og gaffeltrucker

Våren 1996 leveres den første OilQuick-løsning for hjullastere. Stena Returpapir i Hudiksvall var den første kunden, og en Volvo L50 ble utrustet. Før de anskaffet OilQuick skiftet de mellom skuffe og hydraulisk balleklemmeaggregat ca. 2-5 ganger per dag. Etter at OilQuick ble installert på maskinen ble arbeidsrutinene endret og det skiftes plutselig hydrauliske redskap ca. 7-15 ganger i timen! Stor suksess. Allerede året etter introduseres det første OilQuick-systemet for gaffeltrucker.

 

Soneruds børsnoteres

I slutten av 1996 og i starten av 1997 ble det gjennomført to rettede emisjoner. Dette ga Soneruds Maskin AB finansiell styrke og mulighet til å satse videre på produktutvikling og markedsføring av OilQuick-konseptet. Soneruds aksjer ble notert på markedet. Ila 2001 ble familien Sonerud igjen eneste eier av selskapet og børsnoteringen av selskapets aksjer opphørte.

 

Bytter navn til OilQuick AB

I år 2002 feirer selskapet sitt 50 års jubileum og bytter samtidig navn til OilQuick AB. Med samme navn på produkter og selskap blir det nå lettere å bygge et varemerke og tydeligere profilere seg mot markedet. OilQuick får også et bedre anpasset navn for det internasjonale markedet og den planlagte ekspansjonen.

 

En lang rekke med produktnyheter

På 2000-tallet har selskapet fortsatt sin intensive produktutvikling og tatt frem en lang rekke med produktnyheter. I 2001 ble OQS for materialhåndteringsmaskiner lansert. Systemet muliggjør lynraske bytter mellom stålsaks og materialhåndteringsstikka. Året etter blir OQC 60 vist frem, et hurtigfestesystem for pendlende redskaper på materialhåndteringsmaskiner. Under Bauma messen i München våren 2004 vises bomhurtigfestet OQB 125 på en 50 tonns Hitachi rivningsmaskin. Samme år presenteres selskapets første helautomatiske hurtigfeste for gravemaskiner, OQ120, som passer maskiner mellom 70 – 120 tonn.

Under høsten 2005, etter flere års produktutvikling ble TX45 som er et hurtigfestesystem for lastebilkraner lansert. HIAB AB har den eksklusive salgsretten for dette produktet. Selskapet bygger ila 2008 nye lokaler i Hudiksvall. i 2009 lanserer OilQuick sin egen tiltrotator. Det unike med denne er at i kombinasjon med OilQuick-systemet så kan man nå koble av tiltrotatoren med samme prinsipp som med hurtigfestesystemet; direkte fra førerhytten på få sekunder. I samarbeid med Genesis-Europe GmbH ble det i 2010 lansert nok et produkt, OQB180, et revolusjonerende bomhurtigfeste.

 

Bygger nye lokaler

I julen 2008 flytter selskapet inn i nye lokaler på Hede-Finnflovägen i Hudiksvall. Toppmoderne lokaler på 2.220m2 gir mulighet for videre ekspansjon.

 

Verdensledende leverandør av fullautomatiske hurtigfestesystemer.

Under Åke Soneruds innovative og ekspansive ledelse har OilQuick AB i løpet av de siste tiårene utviklet seg til å bli verdensledende produsent og leverandør av fullautomatiske hurtigfestesystemer for ulike typer redskapsbærere. Selskapet har i dag en s.k. "Full liner", dvs en omfattende leverandør av automatiske hurtigfestesystemer til gravemaskiner, hjullastere, gaffeltrucker, materialhåndteringsmaskiner og kraner.

Prestisjeordre til det svenske forsvaret og ISO 9001 Sertifisering

Forsvarets Materialverk, FMV, bestiller i 2011 et større antall Volvo hjullastere og gravemaskiner som skal brukes i internasjonale oppdrag. Samtlige gravemaskiner utrustes med OilQuicks fullautomatiske hurtigfestesystem OQ70 og de fleste hjullasterne med motsvarende festesystem OQL310. samme år blir selskapet ISO 9001 sertifisert.

 

Tredje generasjon Sonerud tar over

I februar 2012 tar Henrik over som ny Administrerende Direktør etter sin far og blir dermed tredje generasjon Sonerud som leder og driver familieselskapet. I juni samme år feiret selskapet sitt 60 års jubileum. 

 

OQ-Lock-Support for økt sikkerhet ved redskapsbytte

I slutten av 2014 lanserte selskapet OQ-LockSupport, som er en elektronisk brukervennlig førerstøtte for sikre og trygge redskapsbytter på gravemaskiner.

 

Investerer i eget produksjonsanlegg

Høsten 2014 beslutter selskapet å starte produksjon av strategiske komponenter i egen regi. I årene 2014 – 2017 investeres det drøyt 60 millioner i lokaler og en komplett maskinpark av sveiseroboter og fleroperasjonsmaskiner. Målsettingen er et høyeffektivt produksjonsanlegg i verdensklasse, som skal sikre selskapets fremtidige konkurransekraft. 

 

Sterk tro på fremtiden

Mer enn 19.000 OilQuick systemer har frem til 2017 blitt levert til fornøyde maskineiere rundt om i verden. Selskapet kommer også i fremtiden til å satse hardt på å beholde og styrke sin posisjon som ledende leverandør av automatiske hurtigfestesystemer og har stor tro på at den sterke veksten skal fortsette inn i de kommende årene.