Oq70 Web Newlogo

OQ

Automatisk hutigkoblingssystem for gravemaskiner

Funksjonsprinsipp

Kobles og låses med samme sylinderbevegelse. Funksjonsprinsippet for OilQuick gravemaskinsfeste er at både redskapet med hydraulikkslanger og el.kobling kobles og låses med samme sylinderbevegelse. Koblingsbevegelsen er sekvensstyrt.

Kompletteringer og tilleggsutstyr!