BÆREKRAFTSARBEID

Vårt arbeid med åpenhetsloven

Åpenhetslovens formål er å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Den stiller også krav til åpenhet og innsyn for offentligheten i hvordan virksomhetene jobber med dette.

Vi har i tråd med loven utført aktsomhetsvurderinger av våre leverandører.

Les vår redegjørelse for mer informasjon om vårt arbeid med åpenhetsloven.

Send eventuelle spørsmål til mail@ots.no