6 februar 2018

"Vipps så er byttet gjort"

På SCA Logistics Terminal i Sundsvall losses og lastes store mengder gods fra SCA's fabrikker. Arbeidet pågår døgnet rundt. Her er det effektivitet som gjelder og truckførerne behøver å raskt kunne bytte mellom forskjellige redskaper.

- OilQuick ble en stor forbedring for oss. Nå kan maskinførerne selv bytte aggregat uten å forlate førerhytten. Det er stor forskjell i forhold til tidligere da vi måtte dra til verkstedet og få hjelp av en mekaniker for å bytte, sier Anders Jungdalen, som er arbeidsleder på SCA Logistics terminal i Sundsvall.

Vi befinner oss inne i et av magasinene på terminalen og her er det fullt kjør. Et par trucker losser papirmasse fra en lastebil som akkurat ankom. Anders forteller at de redskapene som brukes nesten utelukkende er masse- og papirrulleredskaper. Når vi spør hvordan OilQuick rent konkret effektiviserer driften peker han på en av truckene og sier:

- Ta f.eks. han der. Han holder på å losse papirmasse. Om fem minutter kanskje han skal losse papirruller. Da er det bare "pang bom" så har han byttet redskap og kan begynne med neste arbeidsoppgave. Vi tjener jo masse med tid, og penger naturligvis, på at det går så fort å bytte redskaper.

Akkurat de raske byttene er det som Anders ser som den store fordelen med OilQuick.

- Det kan komme inn en bil sent på kvelden som har hastverk med å komme seg videre, der vi skal løfte av ruller. Men vi har ingen maskinførere som har koblet på det riktige redskapet. Dette er ikke lenger et problem, da byttet kan gjøres raskt og smidig.

Han forteller også at det medfølger sikkerhetsmessige gevinster med å bruke OilQuick.

- Det minimerer jo risikoen for klemskader i og med at man kan sitte godt i sitt trygge miljø i maskinen og bytte redskaper derifra, sier han.

- Videre er dette med oljesøl og lekkasje veldig viktig for oss, fortsetter han. Det får ikke havne noe olje på våre produkter, så det gjelder å ha bra saker og at vi har kontroll. Nå ser jo maskinførerne selv om noe lekker. Da bytter man bare redskap, eller om en truck lekker så bytter man truck.

Og hva synes maskinførerne?

- Personalet trives jo bedre. På vinteren er det kaldt og da er det godt å slippe og hoppe ut og inn av maskinen, så det er klart at det gir en ekstra fordel der. Det jeg har hørt fra guttene og jentene som bruker dette jevnlig er at de er veldig fornøyde.

Se våre OQT produkter