19 april 2022

Nytt oppdatert berøringsdisplay for OQLS

OilQuick Locksupport (OQLS) er en brukervennlig førerstøtte for sikre og trygge redskapsbytter på gravemaskiner. Til våre tiltrotatorer har vi nå utviklet et nytt berøringsdisplay som forenkler håndteringen av redskapsbytter når du bruker en tiltrotator. OQLS leveres som standard med det nye berøringsdisplayet til alle størrelser av våre OQTR-E tiltrotatorer.

Moderne gravemaskiner er i dag utstyrt med hydrauliske hurtigfester og bruker en rekke skuffer og redskap som i mange tilfeller byttes flere ganger per time og dag. Skuffe- og redskapsbytter er et risikomoment. Skuffer som mistes eller pendler, kan under uheldige forhold føre til dødsfall eller alvorlige personskader.

De fleste tilfeller av mistede skuffer er førerrelaterte og kan ha mange forskjellige årsaker. Arbeidsstress, låsmanøvreringen er ikke standardisert (knapper og betjeningsinnretninger med forskjellige funksjoner, ulik plassering fra maskin til maskin), vanskelig for føreren å fastslå om redskapsfestet er i riktig posisjon mot redskapet, og usikkerhet om plasseringen til låsestemplene.

OQLS løser alle disse problemene og gir føreren trygg og sikker støtte til å ta riktig beslutning ved bytte av skuffer og redskap.

Fordeler med OQLS

  • Nyutviklet berøringsskjerm som er lett å plassere.
  • Kontroller koblinger både over og under tiltrotatoren fra en og samme skjerm.
  • Brukervennlig og tydelig koblingsprosess via den intuitive berøringsskjermen.
  • Sensorregistrering av redskapsaksler og låsestempel.
  • Automatisk aktivering av maskinens hydraulikk.
  • Oppfyller alle sikkerhetskrav som finnes på markedet.

Vi tilbyr verdens mest solgte hurtigfestesystem med over
40 000 solgte systemer over hele verden. Vi har flere tiår med erfaring og testing bak oss. Våre løsninger fungerer, og du får en enestående kombinasjon av kvalitet, ytelse og sikkerhet.

Se video på YouTube