7 desember 2023

« Alt går som en klokke! »

Etter en stor utbygging av fabrikken og kontinuerlige investeringer i utvidet kapasitet, er Värö i dag en av verdens største og mest moderne bartremassefabrikker med en kapasitet på 760 000 tonn per år. Den er også en viktig leverandør av grønn energi og produserer 1,6 TWh årlig.

Med OilQuick både på materialbehandleren sin og på lasthåndteringsmaskinene sine øker de både kjøretid og sikkerhet til maks.
– Hjulene må være i gang hele tiden, vi kan ikke ha stillestående maskiner, sier Mikael Berntsson, tekniker og maskinoperatør.

Før OilQuick måtte de klatre ut av førerhuset og balansere på stiger for å koble fra slanger når de byttet tilbehør. Nå kan de sitte komfortable og trygge inne i førerhuset under slike bytter.
De har hatt noen ulykker tidligere, og det gjorde det enkelt å ta beslutningen om å investere i OilQuick.
– Nå bytter vi redskap bare ved hjelp av noen knapper på displayet inne i førerhuset. OilQuick-systemet er svært effektivt og håndterer tøffe miljøer svært bra.

– Alt går som en klokke. Det har ikke vært noen virkelige problemer, og OilQuick har også en fantastisk support og service om vi trenger det. Vi har heller ingen problemer med at støv eller flis setter seg fast. Systemet er så å si selvrengjørende, og koblingene er dekket av beskyttelsesluker når det ikke er montert verktøy, sier Mikael.

Se våre OQC-produkter