6 oktober 2022

Stena Recycling: ”Nå bytter vi redskap enkelt og sikkert”

Stena Recycling vil bli klimanøytralt innen 2030. Som et ledd i nå dette målet har avdelingen i Malmö gått til anskaffelse av en elektrisk drevet materialbehandler med OilQuicks hurtigfestesystem. Investeringen er ikke bare positiv for klimaet, men har også gjort arbeidet enklere og sikrere for maskinførerne.

– Så langt er jeg svært fornøyd med OilQuicks hurtigfestesystem for materialbehandlere (OQC). Det er blitt enklere for maskinførerne å bytte redskap og gjøre det korrekt. Nå kan de foreta byttene direkte fra førerhuset, og slipper å gå ut og klatre på maskinen for å koble kabler, sikkerhetslåser og andre ting. Jeg ser frem til å teste flere redskaper med OilQuick, sier vedlikeholdsansvarlig Jonas Ranshede i Stena Recycling i Malmö.

Store mengder skrapmetall
Stena Recyclings avdeling i Malmö ligger i Norra hamnen og er byens største privateide gjenvinningsanlegg. Her håndteres enorme mengder skrapmetall, nærmere bestemt ca. 130 000–140 000 tonn i året. Tidligere brukte de en dieseldrevet materialbehandler for å sortere skrapmetallet som kom inn til anlegget, men for noen år siden ble denne erstattet av en elektrisk drevet Fuchs 860. Det falt helt naturlig at den nye materialbehandleren skulle ha eldrift, i og med at selskapet har et ambisiøst mål om å bli fossilfritt innen 2030. Et annet ønske var at det skulle være enkelt å bytte redskap på den nye kranen.
– På den forrige materialbehandleren brukte vi magneter som vi hengte i klypen og koblet til med kabler, men det var litt av en jobb å hoppe ut og inn av maskinen for å koble dem. Vi tok en prat med maskinforhandleren, og han tipset oss om OilQuick, forteller Jonas Ranshede.

Positivt overrasket
I starten var Jonas Ranshede skeptisk til OilQuicks hurtigfesteløsning, og var redd for at det ville bli vanskelig å få den til å fungere tilfredsstillende til formålet. Men til slutt bestemte han seg likevel for å teste systemet. Og den beslutningen har han ikke angret på.

– Jeg tenkte at det kunne bli et problem, siden kranen har pendelfunksjon. Men min bekymring viste seg å være grunnløs. OilQuicks hurtigfeste fungerer ypperlig på alle måter, sier han.

Enklere å få opp alt skrapmetall
Investeringen i OilQuicks hurtigfestesystem betyr at maskinførerne nå kan bli sittende i maskinen og bytte redskap med et par enkle knappetrykk. Og siden det er så enkelt å bytte redskap, blir det også mye enklere å få opp de siste metallrestene fra bakken.

– Når vi har tatt opp mesteparten av skrapmetallet med klypen, blir det alltid liggende igjen noen rester som vi ikke får opp. I stedet for å få disse i dekk og lignende, kan vi nå raskt koble til magneten og fange opp de siste restene med den. Når vi får fjernet alle metallrester fra bakken, unngår vi også eventuelle punkteringer på en lastebil eller en av våre egne maskiner, noe som i seg selv er en kostnadsbesparelse, sier Jonas Ranshede.

Sikrere arbeidsmiljø
En annen fordel med OilQuick-festet er at maskinførerne får et sikrere arbeidsmiljø.

– Alle operasjoner der vi slipper å klatre ut av maskinen og foreta fysiske handlinger, er bra for sikkerheten. For eksempel unngår maskinførerne nå risikoen for kuttskader i fingre eller fotskader og lignende når de er nødt til å klatre opp for å montere magneten, sier han.

Høy driftssikkerhet
Det er nå tre år siden den nye maskinen ble tatt i bruk, og så langt har alt fungert problemfritt.

– Driftssikkerheten har vært overraskende god. Hittil har vi ikke opplevd noen direkte komplikasjoner med OilQuick-hurtigfestet. Dermed har vi heller ikke hatt behov for å kontakte OilQuick i den anledning, men jeg opplever dem som raske og på tå hev når jeg har ringt og spurt om andre ting.

God investering
Totalt sett opplever Jonas Ranshede OilQuick som velinvesterte penger.

– Jeg kan varmt anbefale OilQuicks hurtigfestesystem. Har man behov for å kunne bytte redskap raskt, synes jeg absolutt at man bør teste det. Maskinen blir noe dyrere i innkjøp, men hvis OilQuick gjør at vi kan spare en ankel eller lignende, er det vel verdt investeringen, sier han.