Artboard 3 Copy@1X

Posisjoneringssystem

ePS. Posisjoneringssystem for OQTR-E
ePS er optimalisert for engcons styresystem DC2, der kablene til ePS integreres med kablene for DC2. Alle OQTR-E-modeller er utstyrt med ePS som standard, og sammen med maskinens gravesystem gir det maksimal kontroll over redskapets posisjon.
ePS leverer signaler til valgt gravesystem og reduserer dermed behovet for såkalt tradisjonell utsetting. Fra styringssystemets display i maskinens førerhus ser føreren den eksakte overflaten som det skal jobbes på. Det at man har full kontroll over hvor mye masse som skal graves ut, gir mange fordeler:

  • Tid.
  • Redusert drivstofforbruk.
  • Redusert maskin- og redskapsslitasje.
  • Spart tid for øvrige enheter, f.eks. lastebil/dumper som kjører bort massene.
  • Tilpasset for styresystemet DC2, men kan monteres på andre styresystemer.
  • Helt uavhengig av modell eller fabrikat av styresystem via egne kabler (hvis ikke DC2).