Rbs1

Svillebytter

RF Systems RBS med ballastblad for bruk med tiltrotator er et spesialisert verktøy for bytte av sviller i eksisterende jernbanespor.