Artiklar

11 januari 2023

Avenir Deconstruction

”Vi sparar minst två timmar i redskapsbyten – varje dag”

Sedan rivningsföretaget Avenir Deconstruction i Bordeaux installerade OilQuicks fullautomatiska snabbfästessystem på sina grävmaskiner går det mycket snabbare att byta redskap. Arbetet har också blivit säkrare och man behöver inte längre oroa sig för oljespill.

– OilQuick hjälper oss att spara tid. På det här jobbet till exempel, där vi river vi ett femvåningshus våning för våning, sparar vi minst två timmar i redskapsbyten under en niotimmarsdag, säger Sylvain Marié som är grävmaskinist på Avenir Deconstruction.

Anledningen till tidsbesparingen är att redskapsbytena går så mycket smidigare med OilQuick.

– Jag kan koppla på en hydraulisk hammare för att ta bort något och sedan enkelt koppla på en sorteringsgrip eller skopa. I och med att vi inte behöver kliva ur hytten för att koppla ur slangar minskar även olycksrisken på arbetsplatsen, säger han.

En annan sak som gjort arbetet tryggare är förarstödet OQ LockSupport, som säkerställer att redskapen kopplas på rätt varje gång.

– Ibland kan du inte se allt från hytten, men med OilQuicks inbyggda system OQ LockSupport ser du tydligt när du har kopplat av något och när något kopplats på igen. Eftersom allt är inbyggt på OilQuick-fästet spiller du heller ingen olja på marken och förorenar inte i onödan. Det är en klar fördel, säger Sylvain Marié.