Homogent system – endast originaldelar från OilQuick.

Homogent system – endast originaldelar från OilQuick.

 

För våra distributionspartners innebär Clean System-programmet många fördelar:

  • Skyddar din mest värdefulla produkt: förtroende.
  • Ett kompetensbevis med högt marknadsvärde.
  • Minimerar garantiärenden.
  • En tydlig ståndpunkt för hållbarhet och säkerhet.
  • Du som partner får särskilda OilQuick-förmåner.
Risk för skador och problem vid inblandning av främmande systemdelar.

Risk för skador och problem vid inblandning av främmande systemdelar.

 

Slutkunden/användaren är den stora vinnaren i detta. Något som våra partners kan använda som en rad starka försäljningsargument. Att kunna erbjuda slutkund och användare dessa stora förbättringar ger ett tydligt mervärde:

  • Endast OilQuick originaldelar helt igenom.
  • Driftsäkerhet genom att undvika störningar och stillestånd.
  • Investeringstrygghet genom långa brukstider och värdebevarande.
  • Bästa möjliga personskydd genom att minimera olycksrisker.
  • Garantiskydd genom användning av originaldelar.