Clean system partner

Clean system partner

Ett certifierande partnerprogram för att skydda användarna och skapa förtroende hos våra handelspartners.

Redan 1993 släppte vi det första fullhydrauliska snabbfästessystemet på marknaden, vilket revolutionerade branschen och definierade vad som är dagens teknik. Sedan dess har vi sålt över 26 000 system, vilket gör oss klart störst på marknaden. Med snabbfästets segertåg har även mångfalden av system ökat – och därmed också risken för godtyckliga systemkombinationer, som kan resultera i oförutsägbara problem. För att skydda vårt varumärke och garantera kvaliteten inleder vi ett frivilligt Clean System-partnerprogram.


Tillsammans med handeln står vi upp för homogena systemlandskap – för att skydda användarna och skapa förtroende hos våra handelspartners. Clean System-partnerprogrammet riktar sig till OilQuick-handelspartners som vill skilja sig från konkurrenterna genom en utomordentligt hög kvalitetsnivå – från rådgivning för optimal användning till försäljning, uthyrning och after sales-service. Med Clean System-certifieringen ger du en tydlig signal om att du tar ansvar för din affär. Du blir en del av en växande intressegemenskap som främjar homogena systemlandskap.

Deltagandet i Clean System är frivilligt men som certifierad Clean System-partner har du ett åtagande att se till följande:

 • Att OilQuick-produkter inte kombineras urskiljningslöst med andra snabbfästessystem.
 • Att varje märkesövergripande kombination prövas av OilQuick.
 • Att uteslutande originalreservdelar används vid service.
 • Att kunderna görs medvetna om riskerna i samband med blandad körning.

Homogent system – endast originaldelar från OilQuick.

Bakgrunden till programmet är att något standardiserat gränssnitt för snabbfästen inte existerar idag – och därmed inte heller någon universell kompatibilitet av system från olika leverantörer. Om man blandar systemtillverkare uppkommer ökad risk för slitage, felfunktioner och olyckor. Vi upplever att konkurrenter lovar 100% kompatibilitet med OilQuick-produkter, vilket inte stämmer.

Vi uppskattar konkurrens som motor för innovation, men vill samtidigt skydda våra produkters prestanda gentemot riskerna av en märkesövergripande blandad användning. Partnerprogrammet kräver inte att våra handelspartners ska välja mellan de olika systemleverantörerna, utan varje återförsäljare har full frihet i fråga om sin märkesportfölj. Vi vill bara säkra värdet av varumärket OilQuick så att kunden vet att vi levererar kvalitet!

 

För våra distributionspartners innebär Clean System-programmet många fördelar:

 • Skyddar din mest värdefulla produkt: förtroende.
 • Ett kompetensbevis med högt marknadsvärde.
 • Minimerar garantiärenden.
 • En tydlig ståndpunkt för hållbarhet och säkerhet.
 • Du som partner får särskilda OilQuick-förmåner.

 

Slutkunden/användaren är den stora vinnaren i detta. Något som våra partners kan använda som en rad starka försäljningsargument. Att kunna erbjuda slutkund och användare dessa stora förbättringar ger ett tydligt mervärde:

 • Endast OilQuick originaldelar helt igenom.
 • Driftsäkerhet genom att undvika störningar och stillestånd.
 • Investeringstrygghet genom långa brukstider och värdebevarande.
 • Bästa möjliga personskydd genom att minimera olycksrisker.
 • Garantiskydd genom användning av originaldelar.

Risk för skador och problem vid inblandning av främmande systemdelar.