Vad påverkar oss
och vad påverkar vi?

Att arbeta med ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet är en självklar del i OilQuicks fortsatta utveckling. För oss på OilQuick är det därför viktigt att ha ett nära och välfungerande samarbete i vårt ”Team OilQuick”. Kartläggning och identifiering av vad som påverkar oss, och var man har möjlighet att påverka, utgör en tydlig grund för vårt hållbarhetsarbete. Genom att ständigt arbeta med förbättringar kan vi tillsammans bidra till en mer hållbar framtid.

 

 

Vår Värdegrund

OilQuick prioriterar säkerhet, både för våra medarbetare och kunder. Vi strävar efter att skapa en positiv arbetsmiljö där våra medarbetare trivs och är engagerade, där kvalitet är centralt i allt vi gör. Våra tre värdeord, tillsammans med viktiga policys och riktlinjer, utgör vår inre kompass, det som driver vår verksamhet framåt.

SäkerhetVår produkt ska vara säker att producera och säker att använda.

EngagemangVårt engagemang ska bidra till förbättringar och utveckling i stort och smått, uppströms och nedströms och till branschen i stort.

KvalitetAllt vi gör, från kartong till produkt, ska genomsyra hög kvalitet. Alla kunder ska vara nöjda med en OQ-produkt. Vi ska hålla vad vi lovar, internt och externt.

 

 

Policyer & riktlinjer

Miljöpolicy

Arbetsmiljöpolicy

Kvalitetspolicy