Vad påverkar oss
och vad påverkar vi?

Att arbeta med ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet är en självklar del i OilQuicks fortsatta utveckling. För oss på OilQuick är det därför viktigt att ha ett nära och välfungerande samarbete i vårt ”Team OilQuick”. Kartläggning och identifiering av vad som påverkar oss, och var man har möjlighet att påverka, utgör en tydlig grund för vårt hållbarhetsarbete. Genom att ständigt arbeta med förbättringar kan vi tillsammans bidra till en mer hållbar framtid.

 

 

Vår Värdegrund

OilQuick prioriterar säkerhet, både för våra medarbetare och kunder. Vi strävar efter att skapa en positiv arbetsmiljö där våra medarbetare trivs och är engagerade, där kvalitet är centralt i allt vi gör. Våra tre värdeord, tillsammans med viktiga policys och riktlinjer, utgör vår inre kompass, det som driver vår verksamhet framåt.

SäkerhetOilQuick prioriterar säkerhet högt i sitt tänkande både gällande medarbetare och kunder.

EngagemangVåra medarbetare ska alltid vara är mer än nöjda. Vår personal ska vara engagerade, göra det lilla extra och driva verksamheten framåt. OilQuick ska alltid ha ledare som tror på företagets idé och är lyhörda för sin personal. 

KvalitetAllt vi gör inom verksamheten ska genomsyra hög kvalitet. Allt från kartong till produkt. Alla kunder ska vara nöjd med en OQ-produkt. Vi ska alltid hålla vad vi lovar, internt och externt.

 

 

Policyer & riktlinjer

Miljöpolicy

Arbetsmiljöpolicy

Kvalitetspolicy

Uppförandekod