Oql 22 RC 1A LT Web

OQL

Automatiskt snabbfästessystem för lastmaskiner

Funktionsprincip

Funktionsprincipen för OilQuick hjullastarfäste är att såväl redskapet som hydraulslangarna/elkopplingen kopplas och låses med samma cylinderrörelse. Kopplingsrörelsen är sekvensstyrd.