Oqt

OQT

Automatiskt snabbfästessystem för truckar

Funktionsprincip

Funktionsprincipen för OilQuick truckfäste är att såväl redskapet som hydraulslangarna/elkopplingen kopplas och låses med samma cylinderrörelse. Kopplingsrörelsen är sekvensstyrd.