Artiklar

17 oktober 2017

”Det bästa vi kunde ha investerat i”

OQ Uppsala Jansson EOG 2923

Jansson Entreprenad i Linköping har i dag ett tiotal maskiner utrustade med OilQuick. Snabbfästet har bidragit till en rejäl ökning i produktivitet. Men inte bara det. Maskinisternas jobb har också blivit mycket roligare.

– Vi ser bara fördelar med OilQuick. Det var det bästa vi kunde ha investerat i. Nu har vi alltid rätt redskap på vid rätt tillfälle, säger Victor Jansson, produktionschef på Jansson Entreprenad.

Vi befinner oss på en rivning av en kontorsbyggnad i Uppsala. Vid en första anblick påminner det nästan om en krigszon. Men när vi väl hunnit vänja oss vid synen ser vi att det faktiskt egentligen inte alls är sånt kaos som vi först upplevde. Det rivna materialet ligger samlat i prydliga högar och det är tydligt att det finns ett system i arbetet. Victor berättar att rivningsjobben går mycket fortare sedan de skaffat OilQuick:

– Det får ju upp produktiviteten väldigt. Innan OilQuick kunde det ta 20 minuter att byta redskap och ibland en halvtimme om det bråkade. Har man en stor grävmaskin som kanske kostar 2000 kronor i timmen med ett hydraulredskap på, då kan det ju kosta 1000 kronor för ett enda byte. För oss som gör 10 till 30 byten på en dag, så blir det ju väldigt mycket pengar på ett år, säger Victor.

Han ser en särskilt stor vinning med snabbfästet när all betong ska transporteras bort från rivningen:

– Säg att det tar 20 minuter mellan att varje lastbil kommer och hämtar material. Tidigare hann vi ju inte skruva dän ett hydraulredskap och på med skopan under den tiden, utan då fick maskinerna stå och vänta på nästa bil. Nu kan vi sitta på full produktion hela tiden ända tills att vi ser att lastbilen kommer. Då lägger vi bara av hydraulredskapet och på med skopan och börjar lasta betong direkt.

Och det är inte bara produktionschefen som ser OilQuicks fördelar. Även maskinisterna är idel positiva.

– De tycker att det är det bästa som har hänt. Arbetet har blivit mycket roligare. Det är ju inte så himla kul att stå och skruva hydraulslang hela dagen. Hade vi inte haft OilQuick är det inte säkert att vi behållit alla grabbar ens. De är kvar för att de tycker att det är så smidigt och skönt att ha OilQuick, berättar Victor.

Även servicemässigt upplever Victor att OilQuick är väldigt bra. När de till exempel beställer reservdelar levereras de alltid på kort tid.

– Servicen är kanon. Vi har ett jättebra samarbete med alla säljare och alla som jobbar på OilQuick och de ställer alltid upp och tar sig tid för oss.