Nyheter

16 april 2020

Vi är Great Place To Work-certifierade för andra gången!

Henrik Redigerad

För andra året har vi blivit Great Place to Work® certifierade. Allt fler företag och organisationer inser konkurrensfördelarna med att vara en god arbetsgivare. Arbetsplatsstudien som Great Place To Work tar fram är baserad på över 30 års forskning och analys och är ett effektivt verktyg för de organisationer som vill medverka till att skapa en hälsofrämjande arbetsplats. De företag och organisationer som uppfyller de krav på kulturskapande aktiviteter och utvärderingen av medarbetarna som ställs i studien erhåller ett certifikat, Great Place to Work® certifiering, som gäller i 12 månader.

2019 utsågs vi till en av Sveriges bästa arbetsplatser enligt Great Place To Work. Att utses till en av Sveriges 25 bästa medelstora arbetsplatser är resultatet av ett långt intensivt arbete där medarbetarna varit högst delaktiga och där företaget prioriterat att värdera medarbetarnas behov och önskningar. OilQuicks filosofi är att det blir mer kostnadseffektivt och mycket roligare att arbeta proaktivt med en nöjd och glad personal.

Nu har vi återigen fått certifieringen och även en chans på Sveriges Bästa Arbetsplatser 2020. Detta har vi uppnått genom att utveckla en företagskultur som skapar allt nöjdare medarbetare. OilQuick lägger stort fokus på att visa uppskattning till de anställda och satsar mycket på förmåner och gemensamma aktiviteter. Syftet är att ge tillbaka till personalen samt att skapa gemenskap, trygghet och glädje, både på arbetsplatsen och utanför. Vi tror att rättvisa skapar trivsel, större engagemang och mindre klyftor. Hos oss är alla lika mycket värda och lika viktiga för organisationen oavsett position.

Dessutom står det klart att vi redan nu blivit utsedda till Sveriges Bästa Industriföretag. Det om något är ju ett bevis på att vi gör saker rätt och att det jag brukar säga verkligen stämmer:
"Mår de anställda bra så presterar de bra, detta leder i sin tur till att företaget går bra!”

//Henrik Sonerud, VD OilQuick.