Ansökan om sponsringssamarbete

Sista datum för ansökan år 2022 är: 8/2, 10/5, 1/9, 6/12.
I de fall då ni beviljas sponsring informeras ni inom två veckor från dessa datum.

Vi tror på Hudiksvall och vi vill vara med och göra skillnad.
Vi tar emot ansökningar om sponsringssamarbeten. Det kan vara sponsring av en verksamhet, ett event, en aktivitet
eller person.
Vi har då krav på motprestation, t ex reklam i anslutning till anläggningar, på kläder, i sociala medier eller i gemensamma aktiviteter. Flera föreningar har ställt upp och assisterat oss med servering vid fester, skjuts och vid vissa arbetsmoment som inte kräver förkunskaper, så som packning.