Artboard 3 Copy 3@1X

Högflödessvivel

Högflödessvivel ger kunden möjlighet att köra olika typer av flödeskrävande verktyg. Den möjliggör ett flöde upp till 200 liter/min vid 300 bar och ger helt nya möjligheter att använda fler typer av hydrauliska verktyg: Sopvals, vibroplatta, sorterings- och multigripar. Sviveln är också direktmonterad på redskapsfästet för att minska läckagerisk, minska tryckfall och öka flödeskapaciteten.