Artboard 3 Copy@1X

Positioneringssystem

ePS. Positioneringssystem för OQTR-E ePS är optimerat för engcons styrsystem DC2, där kablaget för ePS integreras med kablaget för DC2. Alla OQTR-E modeller är utrustad med ePS som standard och tillsammans med maskinens grävsystem ger det maximal kontroll på redskapets position.

ePS levererar signaler till valt grävsystem och reducerar på så sätt behovet av s.k. traditionell utsättning. Via maskin-styrningssystemets display i hytten ser föraren den exakta ytan som ska schaktas. Denna kontroll över att exakt rätt mängd schaktmassor grävs ur, ger många vinster:

• Tid • Minskad bränsleförbrukning • Minskat maskin och redskapsslitage • Spar tid för övriga enheter som ex, lastbil/dumper som kör bort schaktmassorna. • Anpassat för styrsystemet DC2 men möjlig att montera på andra styrsystem • Helt oberoende av modell eller fabrikat av styrsystem via eget kablage (om inte DC2)