Smörjkoppling

Smörjkoppling

En koppling utvecklad för att på bästa sätt hantera smörjningen utav redskapen. Det unika är att kopplingen har en inbyggd retur för fettet, så när du kopplar ifrån tex en tiltrotator och kopplar på en skopa så vänder den fettet i retur så att inte överströmmningsventilen löser ut. Möjligt val till alla våra fästesstorlekar.