Artboard 3@1X

Styrsystem

Välj styrsystem beroende på grävmaskin och övriga tillval. Vilket system du än väljer så kan du vara trygg med att det uppfyller såväl gällande säkerhetskrav som kommande ISO-standard 13031. OQ Lock Support® ingår - ett avancerad övervakningssysten som alltid ger dig bekräftelse på att redskapet är korrekt kopplat.

OQCS-4. Styrsystem för OQTR-E
Vårt eget styrsystem med riktningsventiler som möjliggör växling mellan tiltfunktion och en extra hydraulfunktion på tiltrotatorn. Även redskapsfästet på tiltrotatorn styrs med detta system. Systemet är avsett att styras med dubbla hydraulfunktioner från maskinen. Där maskinen så medger kan tilt- och rotationsfunktionen köras samtidigt.

DC2. Proportionellt styrsystem för OQTR-E
Engcons proportionalstyrsystemet DC2 passar alla grävmaskiner och kan fås med hjul- eller bandstyrning samt bomsväng via maskinens joysticks. Koppla via bluetooth upp din smartphone mot DC2 och skifta mellan olika förarprofiler eller gör hastighetsinställningar.