Artiklar

14 juni 2023

HP.DTP: ”Vi har utvecklats tack vare OilQuick”

På bygg- och rivningsföretaget HP.DTP i Frankrike är fem av bolagets 12 maskiner utrustade med OilQuicks fullautomatiska snabbkopplingssystem. Maskinoperatörerna tycker att systemet är så praktiskt att de inte kan tänka sig någon annan lösning.

– OilQuicks system gör att vi kan byta redskap 40 till 50 gånger per dag. Det kunde vi inte förut, då varje byte kunde ta upp till fem minuter. Nu byter vi hydrauliska redskap på några sekunder inifrån hytten, vilket gör att vi kan använda det redskap som passar bäst i varje läge. Genom att alltid använda rätt redskap minskar även slitaget på utrustningen, säger Emerick Pluchet, som är HP.DTP:s förman sedan 2012.

Även operatörernas knän och fotleder skonas eftersom de inte behöver gå ur maskinen för att byta redskap.
– Våra maskinoperatörer tycker att OilQuick är så praktiskt att de aldrig vill använda något annat system, säger han.

Orsaken till att HP.DTP valde OilQuicks fullautomatiska snabbfästessystem var att de arbetar på många olika platser och med varierande uppgifter, vilket gör det extra viktigt att snabbt och smidigt kunna byta hydrauliska redskap. Emerick Pluchet uppskattar också att det är så enkelt att komma i kontakt med företaget.
– OilQuick erbjuder en otrolig service och svarar alltid i telefon. Är det något vi vill ändra på eller om vi har några önskemål så lyssnar de alltid.

Se OQ Produkter här