Artiklar

20 december 2019

Träffa Mikael Loo, Konstruktör på OilQuick

Konstruktör

Att få jobba på ett företag som OilQuick med en så fantastisk personalpolitik, där man verkligen månar om den anställde och satsar mycket på gemensamma aktiviteter som utlandsresor, frukostar, familjeaktiviteter mm. är en ynnest i sig. En annan sak som jag verkligen gillar med OilQuick är att det finns en stor möjlighet att växa yrkesmässigt, man har möjlighet att utbilda sig både internt och externt på företaget.

Det bästa med arbetet som konstruktör på OilQuick och som underlättar vårt arbete är att vi har tillverkningen i samma hus som teknikavdelningen. Det gör det enkelt när vi har behov av reda ut frågetecken för att snabbt komma vidare i processerna. Andra fördelar som jag ser här på OilQuick är att man har stora möjligheter att påverka både när det gäller personalpolitiken och det egna arbetet. På teknikavdelningen har vi ett väldigt nära samarbete chefer och kollegor emellan samtidigt som det ges stort utrymme för eget ansvar i sitt arbete, vilket passar mig bra.

Jag trivdes verkligen på OilQuick från första dagen. Jag hade precis avslutat en industriteknisk gymnasieutbildning samt en fortsättningsutbildning i hydraulik. Under de första åren utvecklade jag en större nyfikenhet av produkternas konstruktion innan de tillverkades. När jag efter några år på monteringen fick frågan om jag ville börja på teknikavdelningen och lära mig att rita och konstruera våra produkter var svaret självklart. Det var början på något nytt för mig och jag har aldrig ångrat mitt beslut. Idag jobbar jag som konstruktör och Stf. Teknikchef.

Det roligaste med att jobba som konstruktör är att få ta fram en produkt eller en del som sedan tillverkas, att få klura och lösa ett problem. Ja, det bästa är att det som börjar som en tanke, i slutändan blir en verklig produkt som fungerar och som gör slutkunden nöjd! Beställningarna kommer oftast från marknadsavdelningen och uppdragen kan ta allt från en timme, några dagar till flera månader. Min del i arbetet är framförallt att ta fram de mekaniska delarna men jag arbetar också med hydrauliska och elektriska delar.

Det som är återkommande i mitt jobb är att visualisera och ta fram ritningar som man sedan använder vid tillverkning i produktionen. Ritningarna granskas av min kollega och när beredarna sedan gjort sitt jobb, skickas ritningarna vidare till tillverkningen, underleverantörer och inköpsavdelningen. En stor del av mitt arbete är inriktat på vår produktlinje OQTR – Tiltrotatorer. Det är enligt mig en av de mest komplexa produkterna vi har, tack vare att den har fler komponenter utöver de mekaniska delarna, den har även hydraulikkomponenter samt elektronikkomponenter (styrsystem). I och med min stora produktkännedom så blir jag även involverad i de övriga produkterna samt att jag finns som ett extra bollplank främst för mina kollegor på Teknikavdelningen men även övriga avdelningar.