Visselblåsning

Visselblåsning är en kanal för att kunna rapportera korruption och oegentligheter inom OILQUICK AB. Anmälningar som görs ska gälla iakttagelser om allvarliga oegentligheter såsom bokföring, revision, bekämpande av mutor eller enskildas liv och hälsa.  

De som kan anmälas är personer i ledande befattning såsom ledningsgrupp och styrelse samt andra nyckelpersoner inom organisationen såsom beslutsfattande personer.

OilQuick har fem olika kanaler för att anmäla: 

  • Närmaste chef 
  • HR-avdelningen eller VD 
  • Förslagslådorna vid stämpelklockorna 
  • Visselblåsarfunktionen 
  • Media 

Anmälan ska innehålla: 

  • En tydlig beskrivning av vilka iakttagelser som gjort 
  • Ange vem eller vilka iakttagelsen gäller 
  • Bifoga eventuella underlag 
  • Kontaktuppgifter rekommenderas 

Du som anmäler visselblåsning ska inte utsättas för repressalier. Du får vara anonym men rekommenderas att uppge kontaktuppgifter om ärendet behöver kompletterande information från dig som anmälare. 

Det är olagligt att rapportera falska eller grundlösa anklagelser för att misskreditera någon eller för egen vinning. Om man avsiktligt gör det riskerar man att göra sig själv skyldig till brottsling gärning. 

Använd inte din arbetsdator vid anmälan så det kan vara synligt för din arbetsgivare. Vill du vara anonym rekommenderas att använda förslagslådor eller formulär. 

Vill du mejla in en anmälan görs det till visselblasning@oilquick.com 

Anmälan via formulär