VISSELBLÅSNING

Visselblåsning är en kanal för att kunna rapportera korruption och oegentligheter inom OILQUICK AB. Anmälningar som görs ska gälla iakttagelser om allvarliga oegentligheter såsom bokföring, revision, bekämpande av mutor eller enskildas liv och hälsa.  

De som kan anmälas är personer i ledande befattning såsom ledningsgrupp och styrelse samt andra nyckelpersoner inom organisationen såsom beslutsfattande personer.

OilQuick har fyra olika kanaler för att anmäla: 

  • Närmaste chef 
  • HR-avdelningen eller VD 
  • Visselblåsarfunktionen 
  • Media 

Anmälan ska innehålla: 

  • En tydlig beskrivning av vilka iakttagelser som gjorts 
  • Ange vem eller vilka iakttagelsen gäller 
  • Bifoga eventuella underlag 

Du som anmäler visselblåsning ska inte utsättas för repressalier. Du kan vara anonym, namnge dig själv eller ge uppgifterna konfidentiellt. Oavsett kan du bli kontaktad via rapporteringssidan om ärendet behöver kompletterande information från dig som anmälare. 

Det är olagligt att rapportera falska eller grundlösa anklagelser för att misskreditera någon eller för egen vinning. Om man avsiktligt gör det riskerar man att göra sig själv skyldig till brottsling gärning. 

Använd inte din arbetsdator vid anmälan då det kan vara synligt för din arbetsgivare. 

Anmälan via vår rapporteringssida: InCaseIT

Välj skapa rapport och fyll i den information du vill delge.
Spara de tre kodorden du får vid rapportering, då kan du följa ditt ärende under visa rapport.