Artboard 3 Copy 3@1X

Høyflødesvivel

Høyflødessvivel gir kunden mulighet for å kjøre ulike typer verktøy som krever høy tilførsel. Den muliggjør en tilførsel på opptil 200 liter/min ved 300 bar og gir helt nye muligheter for å bruke flere typer hydrauliske verktøy: Feievalse, vibroplate, sorterings- og multigrep.
Svivelen er også direktemontert på redskapsfestet for å redusere fare for lekkasje, redusere trykkfall og øke tilførselskapasiteten.