Smörjkoppling

Smørekobling

En kobling utviklet for best å håndtere smøring av verktøyene. Det unike er at koblingen har en innebygd retur for fettet, så når du kobler fra for eksempel en tiltrotator og slår på en bøtte, snur den fettet i retur slik at overløpsventilen ikke tripper. Mulig valg for alle våre festestørrelser.