Starkstromkoppling 2

Starkströmskoppling

OilQuick snabbfästessystem kan även utrustas med starkströmskoppling, vilket gör att man snabbt kan koppla en magnet för tex materialhantering. Denna koppling har en kapacitet upp till 63 ampere.